Både lokalpolitikere og bondelagslederne syntes det var et nyttig møte. Fra venstre: Gunnar Vada (H), Leif Inge Paulsen (SV), Endre Skjervø (Frp), Torfinn Aas (Ap), Leif Andreas Kvitvang, Sparbu Bondelag, Arnfinn Monsen (SV), Bjørn Ludvig Bergsmo (Sp), Vidar Meldal, Egge og Kvam Bondelag, Jon Anders Bratberg, Stod Bondelag, Bertil Aasheim, Ogndal Bondelag, Odd Ingar Skei, Beitstad Bondelag og Bjørn Tore Lindset, Ogndal Bondelag.
- I Steinkjer er 1.600 arbeidsplaser relatert direkte til landbruket. Vi har 500-600 aktive gårdbrukere, og Nortura har alene over 200 arbeidsplasser, sa leder Vidar Meldal i samstyret da han ønsket velkommen til gården Meldal øverst i Dalbygda.

Samstyret tok utangspunkt i forslaget til kommunedelplan for landbruket, og hadde valgt ut fem problemstillinger som de utfordret politikerne på. Den første gjaldt hvordan lokalpolitikerne vil påvirke sentrale rammebetingelser, og hvilke endringer som bør skje.

- Den mest effektive måten å påvirke på, er å utnytte kontaktnettet regionalt og sentralt, sa Torfinn Aas (Ap).

Som eksempel viste han til at uttalelsen om landbruk fra Arbeiderpartiets landsmøte, nesten var identisk med innspillet fra landbrukspolitisk utvalg i Nord-Trøndelag Ap, hvor han selv var medlem.

Kritikk av landbrukspolitikken
Høyres nestor Gunnar Vada (84), tidligere stortingsrepresentant og landbrukspolitisk talsmann, mente at landbrukspolitikken som var ført de siste åra, ikke var særlig vellykket.

En engasjert Vidar Meldal ledet valgmøtet.- Antall melkebruk er redusert fra nesten 400 i 1994 til mindre enn 200 i dag. Utviklingen i antall søkere om produksjonstillegg er også ille, sa Vada, som ikke hadde noe til overs for skremselspropagandaen om hvor ille det hadde blitt med Høyre og Frp.

- Hvor mange melkeprodusenter hadde det vært igjen om din politikk? 80? spurte Jon Anders Bratberg fra Stod Bondelag.

- Det er det umulig å svare på. Vi må ikke glemme at det er ei utgiftsside som skal reduseres. Bare eiendomsskatten utgjør mye. Men vi må være enige om at utviklinga ikke er særlig god, sa Gunnar Vada.

Han viste også til at han hadde spilt inn en rekke forslag til Høyres egen landbruksmelding. Blant annet hadde han foreslått at matproduksjonen må økes i samsvar med befolkningsøkningen, at jordbrukdsavtalen blir flerårig og at investeringsfondene må styrkes. Men han ville ikke støtte dem som vil slippe proffbonden fri. Så lenge vi har markedsordningene, kan ikke proffbonden slippes fri, mente Vada.

Behov for investeringsfond
Flere grep tak i behovet for investeringer. Torfinn Aas (Ap) sa at de som har investert, tjener dårlig. De andre "fyrer med bordkledninga".

- Halvparten i Steinkjer fyrer med bordkledninga. De har gitt opp. Støtet må settes inn for å øke investeringsvirkemidlene, sa Aas, og fikk støtte fra blant andre Bjørn Ludvig Bergsmo (Sp).

- Vi må få dem som holder på i dag, til å investere og fornye driftsapparatet, sa Bergsmo.

Et annet spørsmål var hva politikerne vil gjøre for at det fortsatt skal være liv og leven på bygda. Leder Odd Ingar Skei i Beitstad Bondelag ville vite hvordan politikerne stiller seg til fradeling av tomter.

Politikerne var enige om å jobbe for landbruket i Steinkjer, landets tredje største melkekommune.Bergsmo innrømmet at de kanskje hadde holdt igjen litt for lenge på den restriktive holdningen til fradeling.

- Det er rett å fradele gårdstun når det ikke er til ulempe for gårdsdrifta. Vi ser at folk kommer flyttende til bygda og jorda drives. Det er ytterst få hus fra Vellamelen og hit som ikke er bebodd, sa han.

- Landbruket alene kan ikke berge bygda. Vi bør akseptere å fradele et tun på 4-5 mål, sånn at folk som vil ha en hest eller to kan få anledning til det, sa Torfinn Aas.

- Det er interessant at Sp og Ap er blitt veldig positive til fradeling, repliserte Frps Endre Skjervø, mens Arnfinn Monsen (SV) påpekte at det ikke kan slippes helt løst. - Vi må se på hver enkelt sak, sa han.

Jordvern kontra næring
Jordvern var et annet tema bondelagene ønsket synspunkter på. Det var enighet om at det var riktig å gi slipp på noen mål dyrkajord i Sprova for å gi plass for etablering av et bo- og handelssenter med kortreist mat og park. Så lenge dette kan bidra til å gjøre Sprova til en mer attraktiv plass å bo, vil det bidra til at øvrige areal i Sprova brukes og dyrkes, mente Torfinn Aas.

Bjørn Ludvig Bergsmo var enig i den konkrete saken, men mente det var livsfarlig å begynne å slippe etter i forhold til jordvern. - Vi skal være veldig påpasselige, sa han.

Gunnar Vada mente også at jordvern var viktig, men når det var snakk om næringsvirksomhet på bygdene må dette gå foran jordvern, mente høyremannen, og fikk støtte fra Frps Endre Skjervø.