Møtested: Mære Landbruksskole,  peisestua

Tid: 14. april 2011 kl 19.00

 

Program:

Kl 19.00                Enkel servering i Kantina før møte starter

Kl 19.45                Gjensidigeforsikring

                                        - Bondelagsavtalen

                                        - Husdyrforsikring

                                        - Nyheter/endringer

Kl 21.00                Landkreditt

                                         - Bondelagsavtalen

                                          - Banktjenester

Kl 22.15                Avslutning

 

Styret i Sparbu Bondelag