Per dags dato er markedet for skrapmetall mettet, og mottakskapasiteten er så lav at ingen vi har vært i kontakt med er villig til å betale for metallet. Det ventes at situasjonen endrer seg i løpet av neste vår. Styret vil følge opp dette fortløpende.