Lokallagene oppfordres til å opprette egne hjemmesider under bondelaget.no. Her kan det legges ut møteinnkallinger, referater, årsmeldinger, bilder og artikler om hva som skjer i lokallaget. Fylkeskontoret kan bistå med å legge ut stoff, eller dere kan oppnevne en i styret som får ansvar og som kan få eget brukernavn og opplæring.

Ta kontakt med fylkeskontoret eller direkte med Ove Magne Ribsskog , mob 928 51751 for mer info!

Lokallag med egen hjemmeside finner du i menyen til venstre.