Nyheter fra Nærøy Bondelag

Familietur til Buøy Gård søndag 22. mars 2015

Søndag 22. mars arrangerer Nærøy Bondelag i samarbeid med Nærøy Produsentlag familietur til Buøy Gård. Turen starter fra Hofles kl 1230.

Årsmøtet 2013: Antia Marø gjenvalgt som leder for Nærøy Bondelag

Øvrige medlemmer i styret på valg var Sigmund Johansen og Steinar Skaftnesmo som begge ble gjenvalgt. Ole Johan Laukvik og Gunnar Eirik Volden fortsetter med 1 år igjen før de er på valg.

Årsmøtet 2013, Årsmelding

Årsmøtet 2013 ble, som vanlig de siste årene, avholdt på Hofles Storkiosk og grill. Vedlagt følger årsmeldinga.

Innkalling til årsmøte 2013

Det blir årsmøte 2013 på Hofles storkiosk og grill torsdag 17. oktober kl 2000. Fullstendig innkalling og saksliste finner du ved å klikke på overskriften.

Politisk møte i Nærøy Kulturhus 6.mai kl 11.00

Bondelagene og faglagene i Nærøy, Vikna og Leka arrangerer politisk møte i Nærøy kulturhus denne dagen. Fylkespolitikere fra de fleste partiene deltar. I tillegg kommer styremedlem i Nortura, Lars Petter Bartnes. Asbjørn Helland er møteleder.

Kontaktpersoner

Leder: Anita Marø 92226953 anita-ma@online.no Nestleder/Vervekontakt: Gunnar Eirik Volden 90823619 gunnareirik@hotmail.com Kasserer: Ole Johan Laukvik 90826051 lauken_1@hotmail.com Sekretær: Sigmund Johansen 91865283 leirbogen@online.no Studieleder/ Skolekontakt: Steinar Skaftnesmo 41606160 skaft@online.no

Nytt styre i Nærøy Bondelag

I årsmøtet 2012 ble det valgt nytt styre i Nærøy Bondelag. Gunvor Lie og Svein Skagemo gikk ut og Ole Johan Laukvik og Steinar Skaftnesmo kom inn. Nedenfor finner du oversikt over tillitsvalgte og litt annen info fra årsmøtet.

Årsmelding 2012

Årsmelding Nærøy Bondelag 2012

Høringsnotat foran jordbruksforhandlingene 2012

I Nærøy Bondelag har en studiering formulert et høringsnotat foran jordbruksforhandlingene 2012:

Høring landbruksmeldinga fra Nærøy bondelag

På styremøte hos Anita Marø den 17. jan 2012 ble det utarbeidet et høringsnotat for den nye landbruksmeldinga.

Nærøy Bondelag

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere