Nyheter fra Leksvik Bondelag

Styret i Lekvsik Bondelag

Styret i Leksvik Bondelag består av følgende:

Landbrukspub

Leksvik bondelag arrangerer bondepub den siste fredagen i hver måned.

Landbruksspillet

Vi har arrangert landbruksspillet ved Testmann Minne skole og Vanvikan skole i begynnelsen av april. Over 40 elever i 10. klasse har deltatt.

Årsmelding 2011

Bondepøb i Leksvik

Bondepøb siste fredagen i hver måned. Uformelt treff på Leksvik hotell fra kl 19.30 og utover.

Styret i Leksvik Bondelag

Tur til gård og meieri

25. februar arrangerte Leksvik produsentlag og Leksvik bondelag tur til Innherred.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere