Styret: Jon Inge Bragstad - Leder
Lise Håvan - Nestleder
Tor Martin Eek - Studieleder
Gunn Odlaug Skei - Kasserer
Siri Alette Aurstad - Sekretær
Per Odd Rygg - Styresmedlem

Styret hadde før arbeidsåret satt seg som mål å arbeide med flere ekte bondelagssaker, og ha mindre fokus på dugnadsarbeid og sosialt samvær. Viktige saker har vært:

- fokus på avfallshåndtering
- arbeid med tilrettelegging av kortnebbgåsjakt
- arbeid opp mot problemstilling elg-rundball
- kontakt med Gjensidige
- kontakt med vegvesenet i fht kjøremønster på ny E6.
- Vært delaktig i planlegging av økoseminar på Bjerkem, og sponset deltakende medlemmer på del 1 av seminaret.

I tillegg har selvsagt jordbruksforhandlingene vært viktige i bondelagets arbeid, og styret har vært representert på fylkesårsmøtet.

Styret fikk ikke sendt ut årsplan i år, og dette beklager vi.

Styret takker for året som har gått, og ønsker vel møtt til årsmøte.