Støtteordningen
I den foreslåtte ordningen kan veksthusprodusenter søke Landbruksdirektoratet om en delvis kompensasjon for dokumenterte merkostnader til elektrisk kraft på 50 prosent over 70 øre/kWh (ekskl. mva.) for perioden desember 2021 til og med mars 2022.

Den 10. desember ba Bondelaget og Småbrukarlaget om en søknadsbasert støtteordning for veksthusprodusenter, som en del av regjeringens strømtiltak for husholdninger og næringsliv.

I dag foreslår regjeringen å innføre en ordning med delvis kompensasjon for merkostnader til elektrisk kraft i veksthusnæringa. Ordningen skal være søknadsbasert, og gjelde for perioden desember 2021 til og med mars 2022.

– Dette er noe vi har jobbet for, og vi er fornøyde med at regjeringa også ser behovet for ekstra kompensasjon til veksthusnæringa. Strømkostnader er en stor andel av næringas samlede kostnader, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Kritisk situasjon

Veksthusnæringa opplever nå en svært høy kostnadsvekst på energi til produksjon av grønnsaker og blomster. Flere gartnerier har allerede valgt å avslutte produksjonen på grunn av høye strømpriser. En kompensasjon kan bidra til å ivareta tilgangen til trygge og kortreiste norske varer i butikken.

– Dette er en kompensasjon for de ekstraordinære høye strømprisene. Det er helt nødvendig med denne kompensasjonen for å bidra til å skape forutsigbarhet og for mulighetene til å produsere gjennom denne vinteren. Dette skaper også forutsigbarhet for oppstart av produksjon for en ny sesong, sier Gimming.