En økning av grunnbeløpet på 6,41 % er en kraftig økning, og overstiger lønnsveksten. Grunnbeløpet danner utgangspunktet for beregning av flere av NAV's ytelser. Pensjonister, uføretrygdede m.fl. kan glede seg over økningen i grunnbeløpet og dermed et usedvanlig godt lønnsoppgjør.

Pensjonister

Alderspensjon under utbetaling og AFP i offentlig sektor reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. Økningen er på hele 8,54 % fra 1. mai.

Alderspensjon under opptjening blir også oppregulert med 6,41 %. Det tilsvarer en årlig økning på 5,88 %.

Uføretrygdede

Hvor mye man mottar i uføretrygd beror på tidligere inntekt, men også grunnbeløpet.

Maksimalt kan man motta 66 % av inntektsgrunnlaget opptil 6 G i uføretrygd. Med dagens grunnbeløp innebærer det at man maksimalt motta kr. 469 735 i uføretrygd.

Har men et lavt inntektsgrunnlag, har man rett på en minste årlig ytelse. Minste årlige ytelse for uføretrygd øker etter reguleringen med 6,41 %, og blir:

  • Ordinær sats: 270 454 kroner (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer), en økning på 16 286 kroner.
  • Høy sats: 294 178 kroner (2,48 G, enslig uføretrygdet), en økning på 17 715 kroner.
  • Ordinær sats for «ung ufør»: 315 529 kroner (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer), en økning på 19 000 kroner.
  • Høy sats for «ung ufør»: 345 184 kroner (2,91 G, enslig uføretrygdet), en økning på 20 786 kroner.

Sykepenger,- svangerskap- og foreldrepenger

Hvor mye man mottar i sykepenger, svangerskapspenger og foreldrepenger beror på tidligere inntekt. Makstaket for hva man kan motta er 6 G, som med dagens grunnbeløp utgjør kr. 711 720.