Skatt og avgift

Arveavgiften fjernes – hvilke tilpasninger kan du gjøre før nyttår?

Adgangen til å oppskrive inngangsverdier til arveavgiftsgrunnlaget forsvinner sammen med arveavgiften. Bør du fremskynde generasjonsskiftet, enten helt eller delvis til før nyttår?

Avvikling av arveavgiften gir økt skatt ved generasjonsskifter

Regjeringen Solberg foreslår å avvikle arveavgiften fra 1/1-2014. Dette innebærer blant annet at kontinuitet innføres som hovedprinsipp, men med viktige unntak.

Omfattende skatte- og avgiftsendringer i Solberg regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjett for 2014

Solberg regjeringen la fredag 8/11 frem sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014. Det varsles om omfattende skatte- og avgiftsendringer.

Budsjett for økt matproduksjon

Bondelaget er fornøyd med forslaget til statsbudsjett for 2014. Samtidig mener NB at matmomsen må reduseres.

Våre samarbeidspartnere