Skatt og avgift

Økt dieselavgift rammer hardt

Avgifta for farget diesel økes med 81 øre fra nyttår. Det rammer både bønder og skogsentreprenører hardt. For Myrslo skogavvirkning AS i Steinkjer utgjør økninga over 90.000 kroner i året.

Rush av overdragelser før nyttår

De nye reglene for eierskifte fører til et rush av gårdsoverdragelser før nyttår. Nye bønder kan tape mange hundre tusen kroner om de ikke handler nå.

Arveavgiften fjernes – hvilke tilpasninger kan du gjøre før nyttår?

Adgangen til å oppskrive inngangsverdier til arveavgiftsgrunnlaget forsvinner sammen med arveavgiften. Bør du fremskynde generasjonsskiftet, enten helt eller delvis til før nyttår?

Avvikling av arveavgiften gir økt skatt ved generasjonsskifter

Regjeringen Solberg foreslår å avvikle arveavgiften fra 1/1-2014. Dette innebærer blant annet at kontinuitet innføres som hovedprinsipp, men med viktige unntak.

Omfattende skatte- og avgiftsendringer i Solberg regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjett for 2014

Solberg regjeringen la fredag 8/11 frem sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014. Det varsles om omfattende skatte- og avgiftsendringer.

Budsjett for økt matproduksjon

Bondelaget er fornøyd med forslaget til statsbudsjett for 2014. Samtidig mener NB at matmomsen må reduseres.

Statsbudsjettet 2014

Den avtroppende Stoltenberg regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Budsjettforslaget inneholder flere viktige endringsforslag på skatte- og avgiftsområdet. Her følger en kort oversikt over de viktigste forslagene.

Nedskriving av verdien på melkekvoter - NY presisering (27/5)

Skatteetaten presiserer i en ny uttalelse av 24/5 at også historisk kvote som er balanseført i regnskapet med en verdi høyere enn kr 2,50 vil danne grunnlag for nedskriving. I tillegg åpner de for at hele eller deler av nedskrivingen kan bokføres i 2013 dersom regnskapet for 2012 allerede er levert.

Revidert nasjonalbudsjett 2013

Regjeringen sitt forslag til reviderte nasjonalbudsjett for 2013 inneholder få endringer på skatte- og avgiftsområdet for inneværende år. Imidlertid varsler de større endringer fra inntektsåret 2014, gjennom vekstpakken som ble lansert på en egen pressekonferanse søndag 5/5.

Vil ikke ha formuesskatt på arbeidende kapital

Bare 14 prosent av befolkningen vil ha formuesskatt på arbeidende kapital.

Våre samarbeidspartnere