Skatt og avgift

Vil ikke ha formuesskatt på arbeidende kapital

Bare 14 prosent av befolkningen vil ha formuesskatt på arbeidende kapital.

Våre samarbeidspartnere