Skatt og avgift

Nedskriving av verdien på melkekvoter - NY presisering (27/5)

Skatteetaten presiserer i en ny uttalelse av 24/5 at også historisk kvote som er balanseført i regnskapet med en verdi høyere enn kr 2,50 vil danne grunnlag for nedskriving. I tillegg åpner de for at hele eller deler av nedskrivingen kan bokføres i 2013 dersom regnskapet for 2012 allerede er levert.

Revidert nasjonalbudsjett 2013

Regjeringen sitt forslag til reviderte nasjonalbudsjett for 2013 inneholder få endringer på skatte- og avgiftsområdet for inneværende år. Imidlertid varsler de større endringer fra inntektsåret 2014, gjennom vekstpakken som ble lansert på en egen pressekonferanse søndag 5/5.

Våre samarbeidspartnere