Skatt og avgift

Statsbudsjettet 2014

Den avtroppende Stoltenberg regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Budsjettforslaget inneholder flere viktige endringsforslag på skatte- og avgiftsområdet. Her følger en kort oversikt over de viktigste forslagene.

Våre samarbeidspartnere