Fra venstre: Emilie Enger Mehl, Lars Opsal jr, Trygve Slagsvold Vedum, Eli Wathne, Anette Trettebergstuen, Tor André Johnsen, Erling Aas-Eng, Nils Kristen Sandtrøen og Margrete Nøkleby

Alle stortingsrepresentantene fra Hedmark bortsett fra SVs Karin Andersen deltok på møtet: Anette Trettebergstuen (Ap), Eli Wathne (H), Emilie Enger Mehl (Sp), Nils Kristen Sandtrøen (Ap), Tor André Johnsen (Frp) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Fra Hedmark Bondelags side deltok leder Erling Aas-Eng, nestleder Lars Opsal jr, organisasjonssjef Margrete Nøkleby og rådgiver Guro Breck.

Her følger oversikt over hovedtemaene i møtet, samt lenker til de dokumentene som ble delt ut:

Fylkesleder Erling Aas-Eng tok opp situasjonen foran årets jordbruksforhandlinger:

Den sittende regjeringen har gjennomgående proiritert storproduksjon/stordrift, og derfor har flere produksjoner overproduksjon / nådd taket. I denne situasjonen er følgende tiltak viktige:

  • Markedet må reguleres, slik at produsentene kan ta ut pris i markedet.
  • Budsjettmidler må prioriteres med tanke på små og mellomstore bruk. Med overproduksjon må en ikke gire opp produksjonen i de største brukene. Derimot er det tid for å prioritere distriktsjordbruket med små og mellomstore bruk. Marginene er svært små både driftsmessig og økonomisk for disse brukene.

- Vi må fortsette å bruke ressursene vi har, og sikre drift av jord i kommuner som Engerdal og Trysil, og kystlandbruk fra Vestlandet og nordover, eksemplifiserte Aas-Eng.

Aas-Eng tok også opp det overdrevne fokuset på rødt kjøtt når det gjelder klimatiltak:

- Vi slipper årlig ut 10,2 tonn CO2 per innbygger, og FNs mål er at vi skal komme ned på 1,2 tonn. Å ha en kjøttfri dag per uke innebærer et kutt på 0,1 tonn per innbygger. Men så kan dere gjette hvilket utslipp en ferietur til Thailand innebærer: Jo, 4 tonn! Likevel flyr nordmenn stadig mer, mens det samtidig snakkes om at kua er et miljøproblem. Noe så bakvendt! Tvert imot er det et godt klimatiltak at vi opprettholder vår egen matproduksjon i stedet for å importere, og at vi baserer oss på grasproduksjon som vi har gode forutsetninger for i Norge, sa Aas-Eng.

Nestleder Lars Opsal jr tok opp at det nå trengs økt nasjonal styring for å nå jordvernmålet. Jordloven må strammes inn, slik at dyrket mark kun kan brukes til samferdsel og andre kritisk viktige infrastrukturtiltak.

– Og så må systemet endres slik at beslutninger tas på høyere nivå enn i kommunene. Det som skjer på Hedmarken er et tydelig eksempel på at kommunene ikke er i stand til å ta dette ansvaret sjøl. Ringsaker er en versting i jordvernsammenheng, og nå vil nabokommune Hamar bruke Ringsaker som mal. Det er forskrekkelig at kommunene nå konkurrerer om å være verst i klassen, sa Opsal jr.

Over bordet oppsto en uvanlig jordvern-samstemthet mellom Opsal jr og Frps Tor André Johnsen:

De to var skjønt enige om at Nye Veier har lagt fram gode, nye trasémuligheter for E16 sør for Glomma gjennom Sør-Odal og Nes kommuner. Ny trasé kan spare cirka 250 dekar dyrket mark, og er også mye billigere enn opprinnelig planlagt trasé.

- Da er det opplagt at vegmyndighetene må legge en ny plan! sa Opsal jr.

- Dette må være første gang vi er enige i en jordvernsak, mente Johnsen, men ble minnet om at de to også hadde hatt samme syn om ny og matjordbesparende løsning for Uthuskrysset i Stange.

Politikerne fikk overlevert følgende jordverndokument, se lenke.


Lars Opsal jr og Tor André Johnsen med kartet som viser alternative traseer for E16.

Organisasjonssjef Margrete Nøkleby tok for seg ulvepolitikken:

 – Dere har vedtatt et bestandsmål for ulv i Norge med 4-6 årlige ynglinger. Stikk i strid med dette ser vi nå at det vokser fram en ulvereservattankegang, og vi har et byråkrati som har vokst seg temmelig sterkt. Nå må dere på Stortinget si klart ifra om at det er dere som bestemmer, sa Nøkleby til de seks stortingspolitikerne.

Blant Hedmark-poliitikerne var det solid enighet:

– Vi er i ferd med å få en eksplosiv vekst, sa Eli Wathne (H).

– Vi møter en vegg av vond vilje og mye vikarierende argumentasjon. Statsråden tar ikke lederskapet, dessverre, sa Anette Trettebergstuen (Ap).

– Ja, jeg er redd dere må være forberedt på nye, tøffe tak mot jul i år også, sa Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Rovdyr-dokumentet som politikerne fikk overlevert lastes opp her.


I livlig rovdyrdiskusjon, fra venstre: Emilie Enger Mehl, Eli Wathne, Trygve Slagsvold Vedum og Margrete Nøkleby.

Til sist ble reinbeite-konflikten i Nord-Østerdal og framtidig landbruksutdanning og behovet for ny finansieringsmodell tatt opp. Se overlevert dokument om høyere utdanning innen bioøkonomien og Høgskolens utdanning på Blæstad her.


Nils Kristen Sandtrøen ba Erling Aas-Eng om forslag til velfungerende tiltak for bedre markedsregulering.