Kristina Hegge og Elisabeth Gjems

1. desember 2020 ble det avholdt konstituerende årsmøte i det nye Innlandet Bondelag. Med dette er Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag avviklet, og Innlandet Bondelag er etablert. Årsmøtet ble arrangert digitalt på grunn av koronasituasjonen, og var utsatt fra mars 2020 da koronapandemien brøt ut.

Det var knyttet stor spenning til ledervalget. Valgkomiteen hadde fremmet to likeverdige lederkandidater: Elisabeth Gjems (tidligere leder i Hedmark Bondelag) og Kristina Hegge (tidligere leder i Oppland Bondelag).

I avstemmingen vant Elisabeth Gjems med 104 stemmer, mot 75 stemmer på Kristina Hegge (og en blank).
Kristina Hegge ble deretter valgt som nestleder.

Duoen er historisk som de første topptillitsvalgte i det nye Innlandet Bondelag. De er også første kvinnelige lederduo i et fylkeslag i Norges Bondelag.

Elisabeth Gjems trakk et par paralleller og hentet inspirasjon til fotballverdenen i sin takketale i årsmøtet:

- Det er vi som er bønda. Det er vi som sørger for maten på bordet! Oppstår det ei krise, er det vi som er det virkelige nødlandslaget – vi står på når landet trenger oss. Vi er bønda i fra nord, i fra sør, øst og vest i hele det store Innlandsriket. Vi skal stå skulder ved skulder i Innlandet Bondelag: gudbrandsdøler, østerdøler, hedmarkinger, valdriser, glåmdøler, hadelendinger, solunger og totninger. Sammen er vi gørsterke, sa Gjems og la til fra fotballsangen:

- Vi er ikke på ferie. Her kommer bønda – ta vel imot oss!


Elisabeth Gjems

Elisabeth Gjems kommer fra Åmot i Østerdalen, og har fram til etableringen av Innlandet Bondelag vært leder i Hedmark Bondelag.

I talen som Gjems holdt under årsmøtet i Hedmark Bondelag, som foregikk rett forut for konstituerende årsmøte i Innlandet Bondelag, kom mange vesentlige saker fram. 

Kristina Hegge var rask med å se framover etter at det ble klart at hun ble nestleder:

- I øyeblikket er jeg skuffet over ikke å ha nådd helt opp, men nå ser vi framover. Jeg er veldig motivert for å jobbe som nestleder, og er sikker på at det skal gå helt bra, sa Hegge, og la til:

- Vi utgjør et sterkt lag til å fronte Innlandet og matproduksjonen her. Vi representerer en god kunnskaps- og fagbredde, og utfyller hverandre på en god måte. Jeg er veldig bevisst på rollen som tillitsvalgt, og at vi skal opptre på vegne av våre medlemmer. VI skal være lydhøre overfor medlemmene, og formidle budskapene på en god måte, sa Hegge.

Her er hennes tale fra det forutgående årsmøtet i Oppland Bondelag.

Ut fra leder-alternativene, var det fra valgkomiteen fremmet to listevarianter.
Følgende liste ble gjeldende:

Leder: Elisabeth Gjems, Sør-Østerdal 1 år
Nestleder: Kristina Hegge, Gjøvik, Land og Sør-Gudbrandsdalen 1 år
Styremedlemmer:
- Bjørnhild Kihle, Vest-Oppland 1 år
- Ole Kristian Oldre, Valdres 2 år
- Anders Formo, Nord- og Midt-Gudbrandsdalen 2 år
- Kjersti Rinde Omsted, Glåmdalen 1 år
- Åse Sundvor, Hedmarken 2 år
- Geir Lohn, Nord-Østerdal 1 år
- Ingvald Landet, Sør-Østerdal 2 år
1. vara: Anders Hole Fyksen, Gjøvik, Land og Sør-Gudbrandsdalen 1 år
2. vara: Tone Maria Økseter, Sør-Østerdal 1 år
3. vara: Ida Schübeler-Mogstad Gillebo, Gjøvik, Land og Sør-Gudbrandsdalen 1 år


Deler av det nye styret, fra venstre: Borgny Sletten, Tone Maria Økseter, Bjørnhild Kihle, Anders Hole Fyksen, Anders Formo, Geir Lohn, Kristina Hegge, Ingvald Landet, Elisabeth Gjems, Ole Kristian Oldre, Robert Smelien og Åse Sundvor.

For øvrig var det et kortere årsmøteprogram enn vanlig på grunn av den digitale avviklingen.
Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes holdt foredrag om klima, landbrukspolitikk og Innlandet som Matregion nummer 1. Som trønder hadde han en humoristisk men samtidig anerkjennende inngang til Innlandet Bondelags visjon om Matregion nummer 1 – med en smak av mangfold. Innlandet blir større enn Trøndelag i matproduksjon. Bartnes uttalte at det var gjort et grundig og godt arbeid med forberedelse og visjon i forkant av årsmøtet.

– Det er et spennende oppdrag som fylkeslaget i Innlandet nå skal ta fatt på, uttalte Bartnes.

Videre holdt totning og tidligere leder i Norges Bondelag, Bjørn Iversen et foredrag under tittelen Innlandsbonden i sitt nye rike – gamle fotefar og nye stier.
Han kom med tydelig oppfordring om at landbruket både kan og må bidra til klimaløsningen, og var klar på at det vil kreve ganske betydelig nytenking.
- Vi må framover være mye mer opptatt av det som skjer ute på jordet, altså jordbruket i sin egentlige forstand, sa Iversen, og kom med en rekke innspill i den forbindelse.
Når det gjelder det organisatoriske, rådet Iversen til å ruste opp lokallaga.
- Det er de som utgjør nervesystemet i Bondelaget. Ingen har så finmasket nettverk over hele landet. Dette er viktig å holde ved like. De danner et viktig grunnlag for bøndenes innflytelse på sine rammevilkår, sa Iversen.