1. desember 2020 er en historisk dag i Bondelaget. Oppland og Hedmark har hver sine avsluttende møter på formiddagen og etter lunsj er det konstituerende årsmøte i Innlandet Bondelag. Årsmøtene skulle vært holdt fysisk på Lillehammer Hotell. Nå er fylkesstyrene og ordførerne samlet der, mens årsmøteutsendingene fra lokallagene sitter rundt om i vårt langstrakte fylke.

 

Her er Kristina Hegges tale til årsmøtet:

Gode Ordstyrer og Årsmøte

Velkommen skal dere være til et historisk årsmøte. Verdens siste årsmøte i Oppland Bondelag. Det er med både spenning, vemod og glede vi er her i dag. Regionreformen har gått sin gang og sørger for endringer i sammensetningen av oss fylkesbondelag. Vi hadde jo planlagt dette møtet her i mars, men måtte avlyse pga corona. Da tenkte vi at desember må være greit. Verden er helt sikkert normal igjen da... så feil kan man ta. Akkurat det synes jeg er litt trist. At vi ikke kan samles her på ett to dagers møte. En litt høytidelig markering og avslutning på Oppland Bondelag hadde vært mye bedre å gjennomføre da. Samtidig som vi da kunne treffes og bygge lag inn i det nye Innlandet bondelag. Slik ble det ikke. Men uansett er det viktig å bygge laget framover. Bli kjent på tvers av gamle fylkesgrenser. Innlandet har veldig mange likheter på tvers av gamle grenser, så her kan vi dra god nytte av hverandre.

 

Livet er dyrebart

Det siste, ganske så lange, bondelagsåret har vært veldig innholdsrikt. Både på godt og vondt. Sakene og menneskene har vært mangfoldige. Vi har her i Oppland hatt både gode og vanskelige hendelser siste året. Det at vi har mistet Lars Emil, lokallagsleder i Fåberg, har satt dype spor. Når en slik tragedie skjer berører det så mange av oss. Mest selvfølgelig for de nærmeste. Men akkurat den ulykka tror jeg har gjordt noe med oss alle. Det blir så nært. En slik type ulykke som vi kan identifisere oss med. Lars Emil og Ellen Marie er så kjente for så mange av oss. Når noe slikt kunne hende han, kan det hende oss alle. Husk, den viktigste faktoren for at livet og gårdsdrifta skal fungere er oss selv. Tenk sikkerhet, bruk heller to minutter ekstra. Livet er dyrebart.

Ellers har jo året vært preget av mange forskjellige hendelser og avtaler. Jordbruksavtale, Klimaavtale, melkeutkjøpsavtale, grøntsatsing og forenkla jordbruksforhandlinger i coronatid for å nevne noe. Alt for mye jerv fortsatt, ulv i nærområdet, og nå til og med villsvin. Mye kan sies om disse forskjellige temaene, men talen må være stuttere enn vanlig i år...

 

Gode avlinger gleder et bondehjerte

Corona har snudd opp ned på verden det siste året. Vi som matprodusenter har jobbet på for å lage mat til Norges befolkning. Vi har levert vil jeg påstå. Litt manko på noe er det nå innunder jul, men vi har levert på overbevisende vis. Det var umulig å spå at f.eks svenskehandelen skulle bli så redusert når vi drev med produksjonsplanlegging forrige sesong. Heldigvis har det vært et ganske bra avlingsår herover. Det har vært et godt år for det aller meste som vokser og gror. Det er vel fortjent og gleder et bondehjerte.

Det aller mest kritiske for oss i jordbruket i coronatid har vært tilgang på arbeidskraft. Svært mye tid og ressurser har blitt brukt for å få til løsninger som er til å leve med. Utover sommeren har vi fått et svært kritisk fokus på oss som arbeidsgivere. Det må vi ta tak i. Det vi driver med må være innafor på lover og regler. Samtidig er det viktig å vise til lønnsevnen vår. Vi må faktisk få betalt for varene vi leverer slik at vi kan betale ei anstendig lønn til ansatte, dekke andre utgifter og tjene penger selv. Det er et faktisk slik det må være for å beholde vår trygge og gode matproduksjon. Coronaen har gitt oss stempelet samfunnskritisk funksjon. Det er viktig, men heller ikke vi kan betale regninger med heder og applaus.

 

Digitale møter har sine fordeler når avstandene er store

Bondelagsarbeidet har de siste månedene lidd under coronarestriksjoner. Det aller meste av fysiske treffpunkt og møteplasser er avlyst. Det meste skjer digitalt. Vi får det jo til, men noe mangler når vi ikke kan møtes. Når dette er over tar vi med oss den digitaliseringa inn i vår nye arbeidshverdag. De fysiske møtene vil komme tilbake, men mange lange og unødvendig tidkrevende reiser kan vi nok være foruten. På en måte vil dette være ett pluss for oss ute i distriktene med litt reiseavstand. Flere vil legge tilrette for digital deltagelse på kurs og møter.

På vår vei inn i Innlandet bondelag er det også fint at vi kan bruke mere digitale treffplasser. Innlandet er veldig stort. Selvfølgelig skal vi bruke tid på å møtes for å bli kjent og bygge kunnskap om hverandre. Men innimellom er jeg helt sikker på at for å beholde den korte veien mellom bonde, lokallag og oss i fylkeslaget skal vi også møttes på nett. Bondelagets styrke er at vi er så mange, utover i alle bygder, grender og kommuner finner du oss. Bondelaget er summen av alle oss. Veien skal være stutt for å komme med innspill, ris og ros. Kommunikasjonen må gå lett begge veier.

 

#komhit

Sommerens triveligste sak har vært #komhit. Disse rammene som vi bønder har satt opp rundt omkring i vårt vakre kulturlandskap er en flott måte å vise at det er «ittno som kjæm ta seg sjøl» Oppland hadde årets fineste bilde i #komhit konkurransen. Den var satt opp i Sel av Sel og Vågå Bondelag. Røde rammer var en korona vennlig måte å vise oss fram på. Selv Erna er avbildet i ei av våre rammer på Lesja. Ikke helt tilfeldig at vi i Oppland har størst tetthet av rammer. Jammen har vi mye fint å vise fram. Neste år ønsker jeg meg ei digital ramme vi kan bruke. Kommer Norges Bondelag med ei slik er det flott. Hvis det ikke skulle komme noe slik derfra, er jeg helt sikker på at det er noen kreative hadelendinger her som vil komme opp med en variant.

De siste ukene har vi vist fram 8 gode eksempler av Innlandsbønder på sosiale medier. Vi har så stor og mangfoldig matproduksjon med så mange dyktige og kreative bønder. Kjenner at jeg er stolt fylkesleder til en slik flott gjeng. Både de som er på film, men ikke minst alle dere andre også. Nå som vi skal bli Innlandet Bondelag blir gjengen enda større. Hvem som får hvilke plasser i styret er usikkert enda. Men uansett er jeg helt sikker på at vi blir en gjeng i fylkesstyret som fortsatt skal være opptatt av det som rører seg rundt forbi. Få med oss det som skjer og formidle det videre innover til Norges Bondelag og de politikerne som lyt få beskjed. Vår makt kan på mange måter måles i hvor ønsket vi er av den norske forbruker. Vil folk flest ha oss, blir vi mer i fokus hos politikerne også. Så enkelt og så vanskelig. Vi må sette dagsorden. Folk flest må etterspørre en bærekraftig matproduksjon spredt godt utover i hele vårt kalde, bratte og langstrakte land.

 

Mange engasjerte

Tusen takk for jobben dere har gjordt i året som har gått. Produsert mat og framsnakket norsk landbruk. Bondelaget er summen av alle oss. Fordi vi er mange og engasjerte er vi å regne med. Jeg er ydmyk og stolt av å ha fått tillit til å være fylkesleder her i Oppland de siste 2,5 årene. Takk for at jeg har fått være med på laget deres. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på ei ny reise. Vi er på vei inn i Innlandet Bondelag. Som et Norge i miniatyr kan vi trygt kalle oss Matregion nr 1- med en smak av mangfold.

 

Riktig godt årsmøte ønskes dere alle

Vi har mye å glede oss over i Bondelaget, mener fylkesleder Kristina Hegge.