Vi skal opprettholde matproduksjon! Bondelaget jobber på spreng for å bistå produsentene i dette arbeidet.

Lamming og våronn står for døra. Arbeidsintensive dager, og grunnlaget for årets matproduksjon legges nå. For gras- og kornprodusenter skal våronna skje uten de store endringer fra tidligere i år. Men for de som dyrker frukt-, bær- og grønnsaker, knytter det seg nå ekstra stor spenning.

Det legges store ressurser i våronna, både i plantemateriale og i menneskelige ressurser. Som vi sår skal vi høste. Spenninga nå står på om det er mulig å få høstet det vi sår og planter i år. Frukt-, bær- og mange av grønnsakene våre er svært arbeidsintensive å høste. Og våre produsenter er spente på om den kompetente og kunnskapsrike arbeidskrafta de trenger vil komme i år.

Illustrasjonsbilde: Bærfelt venter på arbeidsfolket.

Bondelaget jobber sammen med grøntmiljøet og myndighetene for å bidra til å løse de utfordringene som næringa har. Det er satt ned ei beredskapsgruppe med sentrale personer fra begge faglag, Gartnerhallen og flere organisasjoner i grøntmiljøet. Disse har jevnlige møter.

Gartnerhallen estimerer at produsentene i Innlandet mangler 1000 personer i vår, 500 personer i sommer og 2000 personer i høst i grøntproduksjonen. I tillegg kommer andre produksjoner.

Vi jobber på flere felt for å få tak i nok og riktig arbeidskraft:

 

Utenlandsk arbeidskraft

Mange bønder har en fast stab fra andre land med god kunnskap og kompetanse i forhold til jobben de skal gjøre. Dette er folk som er her gjennom hele året eller de kommer i de mest arbeidsintensive periodene. Noe av utfordringene er nå løst med at oppholdstillatelser for de som allerede er i er forlenget, og at de som allerede har godkjente papirer, kan få komme inn. Her er noen tips som kan gjøre prosessen smidigere når utenlandske arbeidstakere skal inn i landet nå.

 

Permitterte, studenter og elever

Bondelaget i Innlandet samarbeider med NAV og Fylkesmannen om tilrettelegging for å skaffe arbeidshjelp gjennom nettstedet arbeidsplassen.no og å markedsføre denne muligheten. Vi oppfordrer dere som er på jakt etter ekstra hjelp om å bruke denne mulige arbeidskraftressursen.

NAV har laget en veldig oversiktig brukerveiledning til som vi anbefaler at de som trenger arbeidskraft benytter seg av.

Norges Bondelag har foreslått et «frikort» for de som mottar dagpenger. Forslaget går ut på at de kan tjene inntil 100.000 uten å miste dagpengene slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Arbeidsgivere som må permittere folk oppfordres til å snakke med sine ansatte om mulighetene som ligger blant annet i landbruksnæringen. Fylkesmannen orienterer Landbrukskontorene og vi i Bondelaget sender våre bruksmedlemmer informasjon. I tillegg har vi plukket ut enkeltprodusenter i grøntmiljøet som vil bli fulgt opp spesielt.

I tillegg til arbeidsplassen.no, vil Norske Landbrukstjenester bistå både i arbeidstopper og ved sjukdom blant bønder. Lenke til nettstedet Landbrukstjenester.no

 

Gulrotsåiing

Gulrothøsting

 

Lokale initiativ og beredskapsgrupper

Det skjer mye godt arbeid lokalt. Vi får rapporter om beredskapsgrupper som er satt i arbeid i mange kommuner. Våre lokallag er med sammen med landbrukskontorene. Sammen tas det ei aktiv lokal rolle med å koordinere behov for hjelp og ledige hender. Vi ser også at en del problemer løses veldig godt lokalt, og den kommunale helsetjenesten med kommuneoverlegen i spissen bistår det de kan.

 

Bonden er den viktigste arbeidskraften

Vi snakker og skriver mye om arbeidshjelp utenfra, men det er bonden sjøl som er den viktigste ressursen på garden. Til dere bønder vil vi si: Ta vare på deg sjøl, unngå smitte og sørg for en beredskapsplan slik at andre får vite dine rutiner og om din produksjon om du skulle bli sengeliggende.

Om du er i karantene eller isolasjon, kan du stelle dyr. Men du må ta nødvendige forholdsregler om å IKKE jobbe sammen med andre, holde 2 meters avstand til de som henter eller leverer varer, og kontaktpunkter som eksterne kan komme i kontakt med skal vaskes for å unngå smittespredning

Ta en kaffekopp med naboen på telefon. Det er mange i disse dager som kan kjenne på både ensomhet og usikkerhet. Ta vare på hverandre. Matproduksjon er viktig, og bønder har en kritisk samfunnsfunksjon!

 

Her finner du mer informasjon, spørsmål og svar til bonden i koronasituasjonen.