Nyheter

- Et nødvendig krav for å sikre Innlands-bonden!

- Nå trengs politisk vilje for å sikre at bonden vil fortsette å være matprodusent, sier leder i Innlandet Bondelag Elisabeth Gjems.

Framsnakker norsk mat!

Både fylkespolitikere på Lillehammer og soldater i Rena leir er enige i at vi trenger norsk mat. - Uten solid, trygg og god mat fungerer ikke soldaten, bekreftet de grønnkledde på Rena.

Kraftig fall i inntekten til melkebonden

Samlet inntekstvekst for jordbruket i 2023 er lavere enn forventet, og gir ingen realinntektsvekst. – Tallene bekrefter en svært tøff økonomisk situasjon for melkebonden, og hele næringa trenger et kraftig inntektsløft, sier bondelagsleder Gimming.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere