Nyheter

Informasjonsmøte - digitalt - om tørkesituasjonen

Innlandet bondelag arrangerte digital informasjonsmøte i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet, Tine, Nortura, Felleskjøpet Agri og Norsk Landbruksrådgiving Innlandet. Opptak av møtet finner du her.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere