Nyheter

Åpent møte; TISA, EØS og TTIP, matvaresikkerhet og norsk landbruk

Lørdag 2. april arrangerer Oppland Nei til EU, Oppland Bondelag og Oppland Bonde- og Småbrukarlag åpent møte / seminar om TISA, EØS og TTIP, matvaresikkerhet og norsk landbruk. Seminaret holdes på Lillehammer Hotell med møtestart kl 13.00 og avslutning med lunsj kl 15.30.

Praktisk HMS-arbeid kurs i Lom, tirsdag 5. april

Dette er et kurs rettet mot gårdbrukere og andre som jobber med praktisk landbruk. Praktisk HMS-arbeid kurset tilfredsstiller de krav myndighetene har satt innen grunnleggende HMS-opplæring for ledere (§ 3-5 AML).

Dovre Bondelag årets lokallag

Dovre Bondelag ble kåret til årets lokallag i Oppland

Må tilrettelegge for økt bruk av utmarka

- Politikerne må ta større hensyn til næringslivet som er avhengige av å bruke utmarksressursene, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag. Sammen med 18 andre organisasjoner overleverte han en felles rovdyrpolitisk plattform til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Trond Ellingsbø enstemmig gjenvalgt som leder i Oppland Bondelag

Ellingsbø har hele årsmøtet i ryggen når han starter på et nytt arbeidsår. Anders Hole Fyksen fra Gausdal og Bjørnhild Kihle fra Østre Toten ble valgt inn i styret.

Landbruk som motkonjunktur, hva trengs for det grønne skifte.

Det grønne skiftet er et mye brukt uttrykk det siste året. Bruken av begrepet brukes av mange i mange sammenhenger. Hvordan kan vi i Norge møte det grønne skiftet på en slik måte at vi kan utnytte det til vekst og nytte.

Leders tale på årsmøte 2016

Hvis vi ønsker å øke norsk matproduksjon og heve landbruket opp til et nytt og fortjent nivå, ja da er det bare å brette opp ermene og gjøre det. Jeg er helt sikker på at det kan gjøres. Men vi må være klar over at det ikke skjer av seg selv.

Bondelaget utarbeidet grunneieravtaler til glede for både grunneier og kommune

Individuelle avtaler bærer ofte preg av tilfeldigheter og forskjellsbehandling. Dette ønsket Øystre Slidre Bondelag å gjøre noe med da kommunen skulle legge ny vann- og avløpsledning fra Beitostølen.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere