Valgkomiteens innstilling gikk gjennom uten benkeforslag. Det nye styret består nå av:

  • Leder: Trond Ellingsbø fra Sel og Vågå
  • Nestleder: Jon Lerhol, Vang
  • Jane Dahl Sogn, Jevnaker (ikke på valg)
  • Anders Hole Fyksen, Gausdal, ny i styret
  • Bjørnhild Kihle, Østre Toten, ny i styret
  • Magnhild Grimsrud, Oppland Bygdekvinnelag
  • Håvard Lindgaard, Oppland Bygdeungdomslag
  • Kristina Hegge fra Biri ble valgt til 1. varamedlem og møter fast i styret

Helga Thorvik Ulven fra Vestre Slidre og Jon Finborud fra Øyer-Tretten ble valgt til henholdsvis 2. og 3. vara.

Kandidatene var presentert nærmere i valgkomiteens innstilling

Det nye styret i Oppland Bondelag: f.v. Jane Dahl Sogn, Håvard Lindgaard, Bjørnhild Kihle, Trond Ellingsbø, Kristina Hegge, Magnhild Grimsrud og Anders Hole Fyksen. Jon Lerhol var ikke til stede.