Nyheter

Sauer fjernet fra prioriterte beiteområder

Nylig fikk bønder i Rendalen beskjed om akutt nedsanking av 2000 sau i prioriterte beiteområder på grunn av rovdyrskader i området. Et tydelig varsko om en feilslått politikk, mener Hedmark Bondelag som etterlyser flere verktøy for muliggjøre bruk av beitene i området.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere