En velfortjent pris til et meget aktivt og synlig lokallag. Det var konklusjonen da styret skulle kåre årets lokallag i 2015. Dovre Bondelag har i 2015 arrangert Åpen gård med ca 200 besøkende. Her hadde de blant annet kalvemønstring, natursti, trøtraktorrace, Ku-kafé, demonstrasjon av mjølkerobot, dyreutstillinger, smaksprøver fra lokal mat, zipline og maskinpark.

I forbindelse med Åpen gård, fikk de laget et sysselsettingskart for Dovre. Et eksempel til etterfølgelse.

Dovre treng bonden, ingen tvil om det.

Før jul arrangerer de pepperkakekonkurranse, selvsagt med landbruksinspirerte motiv.

Pepperkakelåve 

Dovre Bondelag har også bidratt til å dra igang Lesja/Dovre BU.

De er godt synlige i lokallmiljøet når de er ute på kampanjedag, med på Ottamartn. Og på facebooksida https://www.facebook.com/dovrebondelag/?fref=ts legger de ofte ut egne saker og linker til saker med interessante tema for Dovrebonden.

I tillegg til diplom og påskeegg, mottar Dovre Bondelag 5000 kroner. Vi gratulerer!

Dovre Bondelag, her representert ved Ingebrigt Vigenstad og Egil Romsås, under årsmøtemiddagen, der prisen ble delt ut.

 

Listhaugsnabb og lekedyrbesetning fikk også pris

Gausdal Bondelag serverte Listhaugsnabb under jordbruksforhandlingene i fjor.

Det er alltid mange gode kandidater til årets lokallag. Styret ønsket også å påskjønne andre lag og aktiviteter fra arbeidsåret 2015. Gausdal Bondelag fikk kreativitetsprisen for sitt stunt med Listhaugsnabben under fjorårets jordbruksforhandlinger.

Voksenopplæring er en viktig jobb for Bondelaget. Nord-Fron Bondelag har jevnt og trutt jobbet for å lære opp sine politikere. De gjør dette på en forbildelig måte, nå sist gjennom en quiz der politikere skulle samle seg poeng gjennom lekedyr for å bygge seg en besetning. Dette mente styret fortjente en egen vokseopplæringspris.

 

Medlemsnyttepris

Øystre Slidre Bondelag har i 2015 jobbet med ei grunneieravtale i forbindelse med kommunens nye vann- og avløpsledning. Styret mente de med dette fortjeneste en oppmerksomhet for sitt arbeid for medlemmene gjennom medlemsnytteprisen. Les mer om det Øystre Slidre Bondelag gjorde her.

 

Verveprisen gikk til Sel og Vågå Bondelag

Sel og Vågå Bondelag, her representert ved Anders Formo og Per Anton Eide.Vervekampanjen med spurtpriser ble avsluttet 1. mars.

Første spurtpris gikk til Sel og Vågå Bondelag, og de fikk fleste nye både i antall og i prosent. Dette gjentok seg 15.2 (nullstilt 1. februar). Mellom 15. februar og 1. mars var det Østre Toten som fikk flest nye medlemmer i antall, men Ringebu fikk flest nye i prosent.

Samlet for hele perioden var det ingen som klarte å slå storververne fra Ottadalen, hverken i antall eller i prosent. De fikk 15 nye medlemmer i de to første månedene i år.