TTIP (The Transatlantic Trade Investment Partnership) (transatlantisk handels- og investeringspartnerskap).

EU og USA har forhandlet siden 2013, og en avtale vil påvirke norsk landbruk og norsk matproduksjon på flere måter:

  • Gjennom EØS-avtalen hvis EU endrer sitt veterinærregelverk eller regler for mattrygghet

  • Lavere priser i EU og dermed større prispress på det norske markedet

  • Økt press på at Norges skal inngå avtale med USA

Møt opp og lær mer om et viktig tema. Det berører oss alle. Ditt engasjement blir viktig.

Velkommen til seminar lørdag 2. april!

Programmet for seminaret:  Programmet her: http://www.neitileu.no/aktuelt/aktiviteter/aapent_moete_tisa_eoes_og_ttip_matvaresikkerhet_og_norsk_landbruk

Mer om TTIP på Norges Bondelags hjemmeside:  http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/ttip-setter-handel-foran-trygg-mat-article79469-3805.html