Lokallagene deles inn i fire grupper og disse gruppene har forskjellig verveperiode. De første lokallagene som har sin verveperiode fra 25.nov. til 7.des. er Norderhov Sogneselskap, Hole Landbrukslag, Ådal Landbrukslag, Krødsherad Bondelag og Modum Bondelag. 

 

Verveperiode 25.nov. – 7.des.
Lokallag: Norderhov Sogneselskap, Ådal Landbrukslag, Hole Landbrukslag, Modum Bondelag og Krødsherad Bondelag. 


Verveperiode 27.nov. – 10.des.
Lokallag: Øvre Eiker Bondelag, Nedre Eiker Landbrukslag, Skoger Bondelag, Røyken Bondelag, Hurum Bondelag og Lier Bondelag. 


Verveperiode 1.des. – 14.des.
Lokallag: Nore og Uvdal Bondelag, Flesberg og Rollag Bondelag, Sigdal og Eggedal Bondelag og Sandsvær Landbrukslag.


Verveperiode 2.des. – 14.des.
Lokallag: Hemsedal Bondelag, Gol Bondelag, Ål Bondelag, Hol Bondelag, Nes Bondelag og Flå Bondelag. 

 

Beste vervelag kåres 16.desember!
 

Ved verveperiodens slutt skrives antall nye medlemmer opp på disse vervetavlene.