Buskerud Bondelag har hvert år de senere årene kåret en Årets gla’bonde. Dette ønsker vi å gjøre i år også.

Prisen ”Årets gla’bonde” gis til den bonde i Buskerud som etter styrets mening har profilert næringen på den mest positive måten i året som har gått.
 
Ved valg av kandidater skal det legges vekt på:
- Nyskapende og utviklende arbeid i landbruket og/eller tilstøtende næringer
- Fremstår som optimistisk og positiv i medier
- Sprer positiv informasjon og kunnskap om landbruket til store eller viktige grupper
- Bidrar til positiv holdning blant bønder og i landbrukets organisasjoner
 
Forslag på kandidater ønskes innen 28.januar til buskerud@bondelaget.no