Det nye styret i Buskerud Bondelag består av:

Leder: Torunn Hovde, Norderhov Sogneselskap, gjenvalgt

Nestleder: Per H. Liahagen, Gol, gjenvalgt

 

Styremedlemmer:

Kjell Terje Løver, Nore og Uvdal, gjenvalgt                                                

Lars Halvard Wetterstad, Sandsvær Landbrukslag, gjenvalgt     

Egil Chr Hoen, Øvre Eiker, ikke på valg

                  

Vararepresentanter:

1. Signe Røren Dahlen, Øvre Eiker Bondelag, ny

Som første vararepresentant møter hun fast i styret.

 

2. Magne Øynebråten, Gol Bondelag

3. Rune Sandsæther, Hurum Bondelag

 

Valgkomitéen

Torkel Wetterhus, Nore og Uvdal Bondelag er valgt som leder av valgkomiteen for to år.

Foto av Torunn Hovde: Bjørnar Frønes, Bondebladet