Kari og Ola velger norsk

Det var mange gode innledere som sto på talerstolen under Matveien 2022, og første bolk dreide seg om trender i Matveien. På innlederlista sto både BAMA, Nyt Norge, DSB, ODA og Christian Anton Smedshaug.

-Kari og Ola velger norsk, fastslo Nina Sundqvist fra Nyt Norge i sin innledning. -2 av 3 forbrukere velger norsk om de kan, det er en solid økning på 10 år, kunne Sundqvist fortelle. Hun fastslo også at en viktig grunn for at forbrukerne velger norsk er at de ser verdien av og ønsker landbruket over hele landet.

Ingebjørg Hjortdal fra BAMA snakket om megatrender, som er endringer som påvirker forbrukernes valg over tid. DSB hadde beredskap og forsyningssikkerhet på agendaen.

Nina Sundqvist fra Nyt Norge

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) annonserte stolt da hun ønsket velkommen at Lier-bøndene var blant de beste produsentene i verden.

Den globale matsituasjon og norsk produksjon-Vi har ofte 5-7-års råvaresykluser, og det tar tid å komme tilbake til en normal forsyningssituasjon etter en topp, sa Christian Anton Smedshaug i sin innledning. Smedshaug orienterte om hvordan ulike faktorer påvirker den globale og nasjonale produksjonen. – Da World Economic Forum var samlet i januar 2020 var verken pandemi eller krig på lista over mulig risiko, det viser hvor uforutsigbare forholdene kan være, fastslo Smedshaug. Det er også stor uvisshet med hensyn til 2023, mye av 2022 produksjon er basert på innsatsfaktorer kjøpt inn i 2021, mineralgjødseltilgangen er uviss og vi tåler ikke at avtalen om korneksport fra Ukraina forvitrer.

Christian Anton Smedshaug

Bærekraft, mat på vei og matsvinn

Dette var også temaer som var på agendaen under Matveien 2022, og mange var bidragsytere med lærerike innledninger.

Innovative bønder i Lier

-Vi plukker jordbær i 4 mnd og alt selges gjennom Gartnerhallen, sa Simen Myhrene innledningsvis. Myhrene fortalte videre om robotisering og dyrking i tunell. Myhrene har sorter som blomstrer og bærer samtidig, og det kan derfor ikke sprøytes, her brukes det UV-teknologi i stedet. Videre kunne Myhrene fortelle om Plantsauna, som er en norsk patent med dette systemet kan de dampe bærplantene før de settes ut i jorda. På den måten kan de ta knekken på sjukdommer som kan gjøre store ødeleggelser på avlinga.

Simen Myhrene

Løpende matproduksjon er den beste beredskapen.

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, fikk æren av å avslutte runden med innledninger. – Vi har et alvorlig bakteppe med et klima i endring og krig på det europeiske kontinentet. Klima står høyt på agendaen og arbeidet vårt er todelt, vi skal redusere utslippene våre men vi skal ikke redusere matproduksjon. Samtidig er vi som bønder veldig utsatt for klima-endringene, og vi må også tilpasse oss et endret klima, sa Gimming.

-Matproduksjon over hele landet er den beste matberedskapen  vi kan ha, og det at forbrukeren velger norsk er med på å øke selvforsyningsgraden, avsluttet Gimming

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag