Fylkesleder Haug Laa fortalte litt om gården sin før han slapp til innlederne. -Gården ligger på 700 moh. Fylkesleder Håkon Haug Laa ønsket velkommen og fortalte litt om gården sin. – Jeg var den første i Hallingdal som monterte solceller, det var i 2016 og det fungerer fortsatt, sa Haug Laa.

Håkon gjør seg klar til å ønske velkommen

Internasjonale og nasjonale forhold foran jordbruksforhandlingene

Christian Anton Smedshaug fra Agri Analyse dro oss igjennom både internasjonale og nasjonale forhold som et bakteppe foran årets jordbruksforhandlinger. Som vanlig fanget Smedshaug forsamlingens interesse når han presentere både tall og ulike scenarier.

-I 2022 gjorde prisindeksen et stort hopp som følge av krigen i Ukraina, men stabiliserte seg en del når vi nærmet oss slutten av 2022 og de internasjonale råvareprisene er nå tilbake på nivået tilsvarende begynnelsen av 2022 så hele effekten av krigen er borte.

-På korn så er nå produksjon og behov i balanse på det internasjonale markedet. Av verdens kornproduksjon går 43% til mat direkte, 37% går til fôr og 21% til annet (industri, biodrivstoff, sa Smedshaug.

På toppen av kostnadskjeden og i bunnen av verdikjeden.

-Bondens prisindeks har økt med ca. 34,7% fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal 2022. Tilsvarende har konsumprisindeksen økt med 11.6%. For 2022 var bondens prisvekst på 16,1 % mens konsumprisindeksen var på 5,8%, fastslo Smedshaug. – Den store utfordringen for næringa er at bonden er i toppen av kostnadskjeden og i bunnen av verdikjeden.

EU har nådd norsk prisnivå for melk og hveteprisen omtrent på norsk nivå. Konkurransekraften vår i jordbruket er nå litt bedret. I 2022 falt osteimporten med 400 tonn, import av bakervarer falt også i fjor.

Prioriteringer og utfordringer

Smedshaug dro oss igjennom mulige prioriteringer og utfordringer foran jordbruksforhandlingene 2023. -Hvordan skal vi sikre norsk konkurransekraft, hvordan skal vi unngå redusert forbruk av rødt kjøtt og hvordan skal vi øke konkurransekraften på melk? Og hvordan skal vi sikre rett balanse mellom pris og støtte. Dette var noen av utfordringene Smedshaug tegnet.

Christian Anton Smedshaug

Bondelaget foran jordbruksforhandlingene 2023

-Det er alltid moro å komme tilbake til Buskerud å møte så mange gode kolleger, og nå er vi midt imellom innspill fra lokallag og at dere som fylkeslag skal nå avgi deres innspill, sa Egil Chr. Hoen da han startet med sin innledning.

-Det har aldri vært vanskeligere å spå om framtida enn nå. Forutsetningene fra jordbruksavtalen i fjor, på sektornivå for norsk landbruk totalt sett, tyder på at vi ikke vil være veldig langt unna det som ble prognosert for 2023. Den store utfordringen er at det er stor sprik i laget, noen tjener penger mens andre har det veldig tøft.

Videre dro Hoen oss igjennom tall og forutsetninger og selve prosessen for jordbruksforhandlingene 2023.

-Representantskapsmøte gir marsjordre til forhandlingsutvalget. Nå kan dere tenke dere at dere sitter i forhandlingsutvalget og diskutere flere problemstillinger, sa Hoen. Han ga oss noen problemstillinger. Hva tror vi markedet kan klare å ta ut på storfekjøtt? Hvordan håndterer vi produksjonsregulering? Hvordan skal vi håndtere løsdriftskravet på melk? Hvordan skal vi pris-sette lammekjøttet. Dette var bare noen av spørsmålene Hoen ba forsamlingen om å tenke igjennom.

– Men det er ikke noe som helst tvil om og det er at økonomien i næringa må bedres.

Prisnedskrivning korn kommer til å bli et tema i år, i fjor innførte man en midlertidig ordning med med prisnedskrivning av importerte karbohydratråvarer. Det er også en generell debatt om prisnedskrivning, det opprinnelige formålet var å få mest mulig av kornet innom ei mølle slik at en kunne få lik kraftfôr pris over hele landet, dette er det viktig å huske på understreket Hoen.

Gule, grønne og blå bokser og prioriteringer framover

Hoen informerte også om WTO og bokser med ulike farger. Gul boks er handelsvridende støtte og alle målpriser havner i gul boks. Det siste som ble tatt ut av gul boks var målpris på svin i 2021. Gul boks har i dag et tak på snaut 11,5 MRD.

-Framover vil den høyest prioriterte oppgaven for Norges Bondelag vil være å tette inntektsgapet og få på plass en opptrappingsplan. En opptrappingsplan vil ligge til grunn for kommende forhandlinger, det er derfor avgjørende å få på plass dette avsluttet Hoen

Møtedeltagerne hadde mange gode spørsmål og innspill etter innledningene fra Hoen og Smedshaug.


Egil Chr. Hoen

Fylkesleder Håkon Haug Laa og 1. nestleder i Buskerud Egil Chr. Hoen

Øyvind Gurandsrud var en av de som stilte spørsmåll

Godt oppmøte