Demontering av den regionale rovviltforvaltningen

Klima- og miljødepartementet har foreslått endringer i rovviltforvaltningen og forslaget er nå ute på høring. Åsmund Ystad fra Folkeaksjon Ny Rovviltpolitikk gjennomgikk forslagene.

-Det er sju forslag til endringer, tre av de skal vi se nærmere på sa Ystad og fortsatte med å forklare forslagene om reduksjon av antall rovviltregioner og etablering av en rovviltklagenemd. -Dette forslaget innebærer en demontering av den regionale rovviltforvaltningen. I dag har rovviltnemdene ansvar for egen region, ved å redusere antall rovviltregioner betraktelig vil mye lokal kunnskap blir borte og muligheten for å påvirke mye mindre, fastslo Ystad.

Dersom disse forslagene går igjennom får vi en «jussifisering» av rovviltpolitikken med mindre politisk kontroll, det er ikke ønskelig fastslo Ystad.

Ystad var også innom nødvergeparagrafen som foreslås endret og konstaterte at dette var et dårlig bytte, og at den nye teksten høyst sannsynlig vil føre til at adgangen til å handle i nødverge innsnevres.

  Åsmund Ystad

 

Stort engasjement

Rovviltpolitikken skaper stort engasjement, og det kom mange spørsmål og innspill fra salen også til panelet som stilte opp etter Ystad sin innledning. Håkon Haug Laa, fylkesleder i Buskerud Bondelag, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, Per Fossheim fra Norsk Sau og Geit og Åsmund Ystad satt i panelet.

-Buskerud Bondelag jobber hele tida med beitedyr og da blir også rovviltpolitikken noe vi engasjerer oss i. I rovviltregion 2, som Buskerud hører til, fungerer forvaltningen bra. Vi har regelmessig møter hvor nemda, SNO, Fylkesmannen og næringa deltar og vi har klart å etablere et godt samarbeid, sa Haug Laa. - Å rive ned dette og ødelegge den regionale forvaltningen ved å redusere antall rovviltregioner betraktelig mener vi er helt uakseptabelt, fastslo fylkesleder Haug Laa.

 Fylkesleder i Buskerud Bondelag, Håkon Haug Laa

 

 Leder i Buskerud Sau og Geit, Gerd Jorde ønsket velkommen og loset oss gjennom kvelden.