Inntektsgapet øker

I år har Staten tilbudt jordbruket rammevilkår som er beregnet å gi 11.900 kr i økte inntekter for full jobb som bonde. - Det mener Staten gir prosentvis lik økning som andre grupper, men når vi veit at inntektsgapet til andre grupper har økt med rundt 40.000 kr fra 2016-2018 er dette langt fra nok, vi lever av kroner og ikke prosent sier fylkesleder Hoen.

 Stor kostnadsvekst

Kostnadsveksten i landbruket har vært stor siste året, blant annet på grunn av økte drivstoffpriser, økte renter og økt pris på innsatsfaktorene.  Når en bedrift får økte kostnader så kan de i utgangspunktet øke prisen på varene. Bonden som opplever økte kostnader må håpe at Staten kompenserer for dette.  – Noen synes kanskje ramma i tilbudet ser stor ut, men vi må huske på at det aller meste faktisk går til å dekke kostnadsveksten sier fylkesleder Hoen.

Mange små og mellomstore i Buskerud

Buskerud strekker seg fra fjord til fjell, og har mange små og mellomstore bruk.  – For at de unge skal ønske å overta må disse få et løft i inntektsmuligheter, dette var også et viktig poeng i kravet fra jordbruket poengterer Hoen.

 Mer i potten og bedre fordeling

-Vi forventer at Staten nå gir oss mer i potten og bedre fordeling i forhandlingene som nå starter, oppsummerer Hoen til slutt.