Årsmøtet i Buskerud samlet tillitsvalgte fra så godt som alle lokallaga i Buskerud, på Sole Hotel i Krødsherad 11. april.

Fra Torunn Hovdes ledertale trekker vi fram hennes uforbeholdne; "JA, til norsk mat!" og hennes spørsmål og håp om at Norges Bondelag har klart å posisjonere seg bedre til årets jordbruksforhandlinger enn i fjor.

 

Utnevning som æresmedlem

Olav Bjotveit ble utnevnt til æresmedlem av Buskerud Bondelag for sin innsats gjennom flere tiår for næringa. Han ble overrakt et æresdiplom og blomster av fylkeslederen.

 

Utnevnt som bondevenn

Per Liahagen utnevnte en sann bondevenn fra Hallingdal; Torbjørn Rustberggaard. Han er en levende bauta og har betydd mye for reiselivet i Hallingdal, spesielt for Gol og Hemsedal. Rustberggaard holdt en engasjerende takketale og pekte på at lokal matproduksjon blir viktigere enn noengang i tida fremover.

 

 

Foredrag ved Harald Buttedahl

Statssekretæren i LMD takket stort for invitasjonen til årsmøtet i sitt eget fylke. Buttedahl pekte på bl.a. at Norge må ta ansvar for egen matproduksjon og at lønnsomheten i næringa må opp, noe som betyr at det må gjøres noe med inntektene til bonden. Årets jordbruksforhandliger blir en realpolitisk eksamen for regjeringa. Uten et godt forhandlingsresultat i år, vil den rødgrønne regjerninga gå et tungt valg i møte.

Buttedahl ble også utnevnt som Bondevenn av Torunn Hovde.

 

Årets Gla'bonde ble utnevnt og i år var det jordbærbonden Simen Myhrene fra Lier som fikk prisen og et flott dekorert speil. Gratulerer med hedersbevisningen!

Vertskapet på Åpen Gård 2012 ble også hedret med en gravert tinnskål. Det var Tone Bergflødt og Øystein Narjord på Renskaug Vertsgård som hadde Åpen Gård med vel 1300 besøkene i august i fjor. All takk til de to!