Felles gjennomgang og møter i utvalgene

De siste årene har Buskerud Bondelag starter arbeidet med jordbruksforhandlingene før jul, så også i år. Fylkesstyret, husdyrutvalget og forum for planteproduksjon er samlet på Tyrifjord hotell for å starte arbeidet med jordbruksforhandlingene.  – Å ha en felles innledning for styret og utvalgene med Anders Huus fra næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag som innleder er en god start på jordbruksforhandlingene 2019, sier fylkesleder Hoen og legger til at han håper på stort engasjement fra lokallaga i prosessen framover.

-Det er vi helt enige i sier leder av husdyrutvalget Ole Anders Hodnungseth og leder av planteforumet Ole Hans Unelsrød i det de gjør seg klare til å starte møtene i utvalgene etter den felles innledningen.

Under - bilder av noen av deltagerne på kick-off møtet vårt for jordbruksforhandlingene 2019: