Velkommen til fjøset

Rektor Knut Erik Hovde ønsket velkommen til «fjøset», som foreløpig består av en grunnstein, men prosjektet er nå i gang.  -Da jeg begynte som rektor fikk jeg beskjed om at uten kua er dere ingenting. Nå blir det både kyr og sau på Buskerud, sa en stolt rektor. Hovde kunne videre fortelle at selve bygginga starter i 2020 og skal være ferdigstilt i 2021.

Hovde viste også til at Buskerud landbruksskole har hatt en svært god utvikling, hvor elevtallet har økt vesentlig og voksenagronomen er nå også lagt til Buskerud landbruksskole.

Krokmogen og Hovde forbereder seg til selve avdukingen.

Enstemmig fylkesting

Fylkesordfører Roger Ryberg foretok den offisielle avdukingen av grunnsteinen. – Dette er vi veldig glad for, og det var et enstemmig fylkesting som sto bak beslutningen om å bevilge penger til fjøs på Buskerud, sa Ryberg. – Vi står nå midt i Buskerud og midt i Viken, og med den utbyggingen vi får her nå vil ha moderne utstyr for ei naturbruksutdanning for framtida.

Stolt ordfører i Momdum, Sunni Grøndahl sammen men en ikke mindre stolt fylkesordfører Roger Ryberg flankert av avdelingsleder Ole Johnny Krokmogen og rektor Knut Erik Hovde.

Mange gode krefter sammen

Etter avdukingen serverte elevene ved restuarnt og matfag en særdeles smakelig treretters middag med mange av råvarene fra gården. Mange benyttet anledningen til å si noen ord. Nestleder i Buskerud Bondelag, Steffen Green, hilste fra Bondelaget og ønsket lykke til videre både med bygging av fjøs og videre utvikling av skolen og kunne forsikre om skolen har næringa med på laget. – Her har mange gode krefter stått sammen, og det ser vi resultatet av i dag, sa Green og rettet en ekstra takk til den framoverlente rektoren.

Nestleder i Buskerud Bondelag, Steffen Green hilste fra Bondelaget.