Teknologiutviklingsselskap

N2 Applied er et teknologiutviklingsselskap og pilotanleggene og utviklingsprosessen er på Strand Gård hvor Grete Sønsteby er 14. generasjon på gården som har historie tilbake til 1660.  Sønsteby har bakgrunn som siviløkonom og tok over gården i 1990. Sønsteby fortalte hvordan de har jobbet med å lage de teknologiske verktøyene som setter bonden i stand til å være en del av løsningen. Sønsteby kunne videre fortelle at de to første kommersielle enhetene leveres til USA i sommer. -Det kan ut ifra interessen for teknologien virke som næringa og regjeringer i andre land har mer kniven på strupen enn her hjemme, sa Sønsteby.

Grete Sønsteby, grunnlegger av N2 Applied

Helene Due er forretningsutvikler i selskapet og orienterte mer om prosessen. – Ved å bruke teknologien vår reduseres klimagassutslippet pr. produsert liter med melk med 27%. Til sammenligning reduseres klimagassutslippene med 16% ved å utnytte møkka til biogass.

Forretningsutvikler Helene Due

 

Møkk, luft og strøm gir fullverdig gjødsel.

Åsmund Vrålstad viste oss rundt på pilotanlegget på gården på Svene. Vrålstad er utdannet sivilingeniør i maskinfaget. – Det er tre innsatsfaktorer som kreves for å lage NEO (Nitrogen Enriched Organic Fertiliser), det er flytende møkk, luft og energi. Prosessen er relativt energikrevende. For å lage NEO kjører vi luft og strøm gjennom plasmasystemet og varmer opp lufta til 2500-3000 grader, deretter kjøer vi brått ned. Da får vi 5-6% NOx, denne møter møkka og absorberes kunne Vrålstad fortelle oss. Kugjødsla har dobbel mengde N etter behandling og wt slikt anlegg kan behandle møkka til kufjøs med 200 dyr.  Dette kan spres med vanlig utstyr for blautgjødsel.  Det har vært gode testresultater på både potet og korn ved testing.

Åsmund Vrålstad informerte om anlegget.

Vi ble delt i to grupper, her er får den ene gruppa informasjon inne.

 

 

Vi