Årsmøte Nes og Flå

Nes og Flå hadde tradisjonen tro årsmøte samtidig 28.10. på Nes. Lokallagsleder både i Nes og Flå tok gjenvalg. Gina Borghild Heggli kom inn som nytt styremedlem i Flå. Lokallaget i Flå er med i Flå Vekst som er et viktig fora for kommunen. Etter at de formelle årsmøtene var unnagjort hadde Nes og Flå en felles bolk hvor Skue Sparebank var invitert for å snakke om utfordringer med nye rammebetingelser.

 

Årsmøte Skoger

Skoger hadde sitt årsmøte 04.11.2015. Albert S. Hess ble valgt som ny leder, i styret har han med seg Ole Chr. Aaserud, Pert Terje Guribye, Katrine Jensen, Trond Hageland og Per Jensen. Skoger har i året som har gått fokusert mye på jordvern og arealplan saker, blant annet gjennom kontakt med formannskapet og folkemøte med fokus på jordvern. Skoger har også vært engasjert i Skogers bygdesang, både gjennom planlegging og filmatisering. I tillegg har laget arrangert markdag, medlemsmøter, bygdepuber og landbrukspolitiske møter. Laget hadde også besøk av fylkesstyremedlem i Buskerud Bondelag, Ole Hans Unelsrød. Unelsrød orienterte om aktiviteter framover fra Buskerud Bondelag, blant annet vervestafetten som dras i gang på ledermøte. På bidlet, styret i Skoger Bondelag.

Årsmøte Modum

Modum kan se tilbake på et aktivt år kunne lokallagsleder Truls Ødegård konstantere ved gjennomgang av årsmeldingen. Modum holdt sitt årsmøte 05.11. med snaue 30 frammøte. Truls Ødegård ble gjenvalgt som leder og med seg i styret har han Arne Magne Sørum, Svein Burud, Hans Dynge, Øystein Haugen og Hans Joan Kopland. – Vi har hatt mange aktiviteter i år med stort spenn, et av høydepunktene var nok definitivt beitepusserslippet i forbindelse med jordbruksforhandlingene hvor vi hadde over 80 frammøtte sa Ødegård. Vi har også lagt ned mye arbeid i utviklingsplanen for landbruket og vi er stolt av at den nå er en del av strategisk næringsplan sa Ødegård. Lederen takket Solveig Kongsrud for innsatsen med utviklingsplanen og overrakte en liten gave. Årsmøtet hadde også besøk av Otto Galleberg fra Fylkesmannens Landbruks- og miljøavdeling. Galleberg orienterte om ”Bruk Buskerud – økt matproduksjon, muligheter i kombinasjonsbruket”. – Vi har muligheter for å øke matproduksjon sa Galleberg, men en viktig forutsetning er at det må ligge lønnsomhet i bunn. Organisasjonssjef i Buskerud Bondelag, Wenche H. Redzepi orienterte kort om aktiviteter framover blant annet vervestafetten.

  

Styret Modum Bondelag   

Årsmøte Øvre Eiker

Også Øvre Eiker kan se tilbake på et særs aktivt år. Et av høydepunktene som lokallagsleder Per Olav Krekling trakk fram var stormøte i vinter med Ingebrigt Steen Jensen på Fosseholm med over 100 frammøtte.  Øvre Eiker har lagt vekt på sosiale sammenkomster og muligheter for bønder til å treffes gjennom 2 bondepuber og 3 bondelunsjer som er arrangert i året som har gått. Laget har også vært aktive mot kommunen og har bidratt til å stoppe nedbygging av matjord. Øvre Eiker Bondelag er også med på to andre store arrangementer i løpet av året både på Egertorget Matfestival og Jordnært som arrangeres på Fossesholm. Øvre Eiker Bondelag hadde besøk av Svein Guldal fra Norges Bondelag som snakket om det grønne skiftet. –Mulighetene er mange, vi må sørge for å bruke de sa Guldal til forsamlingen. Årsmøtet hadde også besøk av fylkesleder Egil Chr. Hoen som snakket om aktiviteter framover i Buskerud Bondelag og det ble også diskusjon om løsdriftskravet. Per Olav Krekling tok gjenvalg som leder, med seg i styret har han Ole Halvar O. Olsen, Åshild Wolstad, Margit H. Opsahl, Jens Sveaas og Anne K. Røren.