I forbindelse med jordbruksforhandlingene inviterer Buskerud Bondelag til regionmøter. Det er valgfritt hvor lokallagene vil møte.

 

Regionmøte på Frøysokstugu (Herad Samdrift), Gol 03. februar, kl. 10:00-15:00

Adresse: Heradvegen 206, 3550 Gol

10:00 – 10:30

Velkommen og innledning v/ fylkesleder

Presentasjonsrunde

Gjennomgang av videre framdrift og tidsplan for jordbruksforhandlingene

Fylkesleder

Egil Chr. Hoen

10:30 – 11:00

Foran jordbruksforhandlingene 2015

Hovedutfordringer og fokus

Fylkesleder

Egil Chr. Hoen

11:00 – 11:45

Hvordan har lokallaga arbeidet med JBF siden forrige regionmøte.

Kort runde:

Aktivitet – medlemsmøte/studiering.

Lokallaga

11:45 – 12:30

LUNSJ

 

12:30 – 13:45

Gjennomgang av spørsmålene i studieheftet.

Diskusjon

Innspillene fra lokallaga og faglaga

Aksjonsvilje og aksjonsformer. Lokallagas aksjonsutvalg.

Kort pause

Fylkesleder

Egil Chr. Hoen /lokallaga

13:45 – 14:00

Oppsummering

Fylkesleder

Egil Chr. Hoen

14:00 – 14:45

Andre viktige saker og aktiviter framover

Andre saker og aktiviteter lokallaga har arbeidet med

Fylkesleder

Egil Chr. Hoen /Adm.

14:45 -15:00

Avslutning

 

 

 

Regionmøte på Tyrifjord Hotell, 05.februar kl. 18:00-22:00

18:00 – 19:00

Velkommen og innledning v/ fylkesleder

Gjennomgang av videre framdrift og tidsplan for jordbruksforhandlingene

Foran jordbruksforhandlingene 2015

Hovedutfordringer og fokus

Hvordan har lokallaga arbeidet med JBF siden forrige regionmøte. Kort runde:

Aktivitet – medlemsmøte/studiering.

Fylkesleder

Egil Chr. Hoen

19:00 – 19:45

MATPAUSE

 

19:45  -21:30

Gjennomgang av spørsmålene i studieheftet.

Diskusjon

Innspillene fra lokallaga og faglaga

Aksjonsvilje og aksjonsformer. Lokallagas aksjonsutvalg.

Kort pause

Oppsummering

Fylkesleder

Egil Chr. Hoen

21:30 – 22:00

Andre viktige saker og aktiviter framover

Andre saker og aktiviteter lokallaga har arbeidet med

Avslutning

Fylkesleder

Egil Chr. Hoen/Adm