Det var godt engasjement og det ble en god diskusjon rundt temaene markedsbalanse, importvern, investeringsstøtte og avlingsskade. Neste regionmøte er i Hallingdal 30.januar kl.10.00-15.00,Frøysokstugu, Gol.