Fylkesleder Egil Chr. Hoen innledet på møte og det var en aktiv gjeng som stilte mange spørsmål om landbrukspolitikk.

Av innspill til jordbruksforhandlingene var møte innom overproduksjon av lammekjøtt, korn-kraftfôr politikk og ammekuproduksjon.