På Nordre Sørum gård på Steinsletta ser Ingvild Helene Collet-Hanssen og Eilev Mellerud en framtid i jordbruket. De satser  på jordbærplanter og kornproduksjon. I fjor fikk de statlige overføringer på 595 000 kroner, men ser aller helst at hele inntekten kom på pris.

 

Fylkeslederen i Buskerud Bondelag synes det er helt greit at støtten til bøndene offentliggjøres, men vil øke kunnskapen om hvordan tallene er bygd opp.

Les artikkelen på nettsidene til Ringerikes Blad her.