Dette kan skape en forsiktig optimisme blant bønder i Buskerud og en tro på at Regjeringen mener alvor med målet om økt matproduksjon på norske ressurser og at vi kan følge opp målet som er satt i Regionalt Næringsprogram for Buskerud hvor det er slått fast at vi skal øke matproduksjon med minst en prosent i året. Vi oppnådde ikke det vi ønsket på budsjettmidler, men dette er en bedre avtale enn på mange år, sier Torunn Hovde som er leder i Buskerud Bondelag.

 

Norges Bondelag har gjennom forhandlingene fått gjennomslag for sine to hovedprioriteringer som er korn og storfe. Kornprisen øker med 20 øre pr kg for matkorn og 18 øre pr kg for fôrkorn. Kornbøndene som i dag har en gjennomsnittsinntekt per årsverk på om lag 120 000 kr får nå et løft på drøyt 50 000 kr i året.

 

Løftet for kornprodusentene er avgjørende for å produsere norsk mel til bakervarer og norsk fôr til dyra våre. I Buskerud har 45.000 da gått ut av kornproduksjon de ti siste årene og det er bekymringsfullt, dette kan være med på stoppe trenden sier Hovde. Regjeringen har forstått sammenhengen mellom økt matproduksjon og tetting av inntektsgapet mot andre grupper i samfunnet, uttaler Hovde videre

 

På storfe som det produseres for lite av i Norge i dag, har vi fått til et nytt kvalitetstilskudd som vil øke produksjonen og kvaliteten. Dette tilskuddet får bonden utbetalt direkte i forbindelse med slakteoppgjøret.

 

I avtalen har Norges Bondelag fått gjennomslag for økte priser, men mindre på budsjettmidler. Dette gjør det vanskeligere å utjevne forskjellene mellom store og mindre bruk og de spesielle utfordringer knyttet til de norske geografiske forhold. Prisøkningene tilsvarer litt i overkant av 100 kroner per nordmann i året.

 

Dette er en viktig avtale for norsk matproduksjon og for norske bønder fordi en barriere er brutt. Vi trenger flere slike avtaler, avslutter Torunn Hovde

Kontaktpersoner:

Fylkesleder Torunn Hovde, mobiltelefon 481 10 914