Gård med lange tradisjoner

Politikere fra Høyre, Fremskrittspartiet, SV, MDG, Rødt og og Arbeiderpartiet stilte på gårdsbesøk på Gilhus Gård 05. juni Ravnsborg og Malmberg orienterte om både gårdens historie og drifta. – Vi tok over i 2017, vi driver 500-600 da og av disse tilhører 90 da gården. Vi har eget vanningsanlegg til det eide arealet, og vi er også påkoblet fellesanlegget på de andre arealene, innledet Ravnsborg. På Gilhus Gård dyrker de kinakål, brokkoli, blomkål, brokkolini, stangselleri og squash. – I høysesongen har vi inne 30 sesongarbeidere. Jorda er gammel havbunn og det er derfor gode forhold for grøntproduksjon, fortalte Malmberg. Ragne Helene Ravnsborg og Knut Andreas Malmberg er 6. generasjon som driver gården.

Ragne Helene Ravnsborg og Knut Andreas Malmberg

Mye manuelt arbeid og gård i pressområde

-Gården vår, og mange av gårdene i Lier, ligger slik til at vi har pressområder på alle kanter. Det er svært viktig at ikke jordstykkene våre deles opp enda mer, her må dere politikere være bevisst, oppfordret Ravnsborg.

Det er mye manuelt arbeid i grøntproduksjon og mange kulturer som håndteres manuelt, det håndteres 3-4 millioner planter i løpet av en sesong. Den voldsomme kostnadsveksten var også tema, Ravnsborg og Malmberg påpekte at det er vanskelig å ta dette ut i markedet. – Det er også svært viktig for rekrutteringen at bonden har ei anstendig inntekt å leve av og kan ta ut ferie og fritid, poengterte Ranvsborg.

Mat og prat

Lunsjen var lokal, med salat fra egen gård og karbonader fra Helgerud Gård. Under lunsjen orienterte fylkesleder Håkon Haug Laa om temaer Buskerud Bondelag er opptatt av. – Der det er et miljø, er det også vilje til å skape noe, og Lier er et godt eksempel på det, innledet Haug Laa men la til at vi er bekymret for at det skal bli for få bønder igjen.  Haug Laa pekte også på at kostnadene i næringa har rullet fortere enn det vi er vant til. -Kampen om arealet går ikke over, siden jordkloden ikke vokser fastslo Haug Laa og påpekte at vi må hegne om matjorda og den matproduksjon vi har for å sikre sjølforsyning og matberedskap.

Fylkesleder Håkon Haug Laa innledet under lunsjen

LUNSJ!

Mingling

Fellespakkeriet i Lier – 100% produsent-eid

Etter gårdsbesøket gikk ferden videre til Fellespakkeriet i Lier. I 2008 gikk noen framsynte bønder sammen i Lier og begynte å planlegge for et felles-pakkeri for frukt, bær og grøntproduksjon. Stig Mellerud, daglig leder på Fellespakkeriet, ledet omvisningen. -I 2010 sto Fellespakkeriet ferdig, det ble solgt andeler og det er heleid av 68 bønder. Vi har også hatt pakking av grønnsaker fra første dag, understreket Mellerud. Når vi var på omvisning ble det pakket selleri-rot fra fjorårets høst.

-Høysesongen er fra august, da starter vi pakking av epler og plommer for fullt. I høysesesongen ruller det inn 3-4 trailere hver uke med papp fra Petterson. Og jeg kan ubeskjedent legge til at vi ifølge BAMA er det beste pakkeriet i Norge, slo Mellerud fast og la til at de stadig var i utvikling og nevnte Smart Fresh-systemet som et eksempel, et system som nå venter på godkjenning. 

Ankomst Fellespakkeriet i Lier

Daglig leder i Fellespakkeriet, Stig Mellerud, orienterer.