Navn og lokallag: Per Olav Krekling , Øvre Eiker Bondelag

Alder: 41 år

Bosted og drift:  Bor på gården Aker i Hokksund. Driver i dag med gris, såkorn, kløverfrø og oljevekster.

Bondelagshistorien din (hvor lenge medlem, hvilke verv også andre verv i landbruket):

Fullverdig medlem siden vi overtok gården i 2005. Støttemedlem før det. Leder i lokalaget siden 2010.

 

Dette brenner jeg for i landbruket/landbrukspolitikken:

  • Å jobbe for opprettholde og/eller øke den norsk matproduksjonen
  • Å jobbe for at lokale bønder på Eiker blir synlige og verdsatte bidragsytere i lokalmiljøet
  • Å jobbe for et sterkt jordvern

Hva slags forhåpninger har du til norsk landbrukspolitikk de neste fem åra?

Det er en klar trend til at "folk flest" og media verdsetter bondens arbeid stadig mer. Det er veldig positivt. Det mest sannsynlige utfallet etter høstens valg gjør meg allikevel nervøs, men jeg tror vel tross alt at de store linjene vil fortsette omtrent som de har gjort til nå. Tror desverre ikke at matproduksjoen totalt kommer til å øke de neste 5 åra.

Hva ville du bli da du var liten? Bonde

Hva er drømmereisemålet ditt? Australia 

Hva liker du å gjøre på fritida og hva er en god fridag for deg?  Fritid ??

Hva er de mest brukte app’ene på telefonen din?

"Pent.no" - inneholder både YR og Storm, "Gule Sider" og "Minecraft" (ungene)

 

Hvilken butikk er du oftest innom? A-K maskiner Hokksund og Felleskjøpet Eiker

Hva gleder deg mest i (tillits)vervet som lokallagsleder?

At vi lokalt etterhvert har fått anerkjennelse som ei viktig næring på linje med det øverige næringslivet. Vi har også fått jorvernet opp i bevisstheten til ledelsen i kommunen.

Hva gjør deg stolt av å bo i Øvre Eiker? Mye bra folk i trivelige omgivelser.

 

Hva er din største opplevelse som bonde?

Største enkeltopplevelse husker jeg ikke, men det er bestandig en veldig opptur å lykkes med det en prøver å få til. Det kan være ei bra kornavling eller gode resultater i grisehuset.