Fokus på lokallaga - Buskerud "prøvekaniner"

Norges Bondelag er klare på at lokallaga er grunnmuren i organisasjonen vår og har vedtatt at det skal tilbys et opplegg for opplæring av lokale tillitsvalgte for å styrke lokallagsleddet ytterligere. Denne første runden får hele lokallagsstyret tilbudet, etter hvert skal dette rulle og gå alle nye tillitsvalgte får dette opplæringstilbudet. Dette opplegget er nytt og Sigdal og Eggedal Bondelag, Sandsvær Landbrukslag, Modum Bondelag og Øvre Eiker Bondelag har alle fått æren av å være «prøvekaniner». Opplegget har gått over to kvelder og siste runden var onsdag denne uka. Etter tilbakemeldingene å dømme på kurskveldene har dette vært nyttig for lokallaga.

Inger Johanne Sveen fra Norges Bondelag

 

Politikk og organisasjon

Kursholdere har vært Inger Johanne Sveen fra organisasjonsavdelingen i Norges Bondelag og Elin Røed, organisasjonssjef i Vestfold Bondelag. Begge sitter i arbeidsgruppa som har utarbeidet opplegget og kursmateriellet. – Vi har lagt vekt på at opplegget både skal dekke den organisasjonsmessige delen og grunnleggende landbrukspolitikk, sier de to og takker samtidig for at Buskerud har stilt opp som pilot for prosjektet.

 Elin Røed, organisassjonssef Vestfold Bondelag