Navn på lokallag: Øivind Gurandsrud, Lier Bondelag

Alder:57

Bosted (gjerne litt historie om garden og hva slags gardsdrift): Gurandsrud i Sylling med sau som hoved drift (90%).

Bondelagshistorien din (hvor lenge medlem, hvilke verv osv. også andre verv i landbruket): 

Vært medlem siden 1976, vært med ialt som er av skogsbruks- og jordbrukorganisasjoner lokalt. Leder av Buskerud Sau og geit i 4 år og styresmedlem der i 6 år. Jeg satt 6 år i styret for Norsk Sau og geit sentralt (2003-2009).

Dette brenner jeg for i landbruket/landbrukspolitikken:  At de som vil drive et ordentlig landbruk får levelig kår.

Hva slags forhåpninger har du til norsk landbrukspolitikk de neste fem åra?

Ikke store ting når en ser på utviklingen de siste 35 åra som bonde.

Hva ville du bli da du var liten? Stor

Hva er drømmereisemålet ditt? New Zealand og Australia

Hva liker du å gjøre på fritida og hva er en god fridag for deg? Slappe av med  hestene og familien.

Hva er de mest brukte app’ene på telefonen din? Har ikke app på telefon

Hvilken butikk er du oftest innom?  Felleskjøpet og Vangen Mat i Sylling.

Hva gleder deg mest i vervet som lokallagsleder?  For tiden ganske tung jobb.

Hva gjør deg stolt av å bo i Lier? Ikke noe spesielt

Hva er din største opplevelse som bonde?  Hver vår , når sauen kommer ut av fjøset.