Buskerud Bondelag har hatt møte med Erik Hørluck Berg, fylkesleder i Venstre i Buskerud. Hørluck Berg frekventerer også Stortinget om dagen hvor han jobber som rådgiver for Stortingsgruppa spesielt med tanke på jordbruksmeldinga.

Jordbruksmeldinga var også hovedtema på møte. - Det er åpenbart at kostnadseffektiv matproduksjon ikke kan stå igjen som hovedmål for ei ny jordbruksmelding, sa fylkesleder Egil Chr. Hoen.

Vi var innom flere andre temaer med hensyn til jordbruksmeldinga.  Både inntekstmålet, beregning av sjølforsyningsgrad, markedsordningene, kvoteregioner for melk og forenklinger var gjenstand for viktig dialog.

Rekruttering var også et viktig tema og Hørluck Berg ønsket seg gode innspill. Vi var også innom Venstres program hvor Buskerud Bondelag kommenterte at det var gjort flere positive endringer. Blant annet er forslaget om klima-avgift på kjøtt fjernet, det samme gjelder forslaget om forbud mot glyfosat.