Fint å kunne møtes over bordet

Tirsdag 19. april møtte Buskerud Bondelag SV`s stortingsrepresentant fra Buskerud til en prat på Foss Gård. – Det er lenge siden vi har hatt møter med politikerne fysisk, dette er veldig nyttig for oss og vi setter stor pris på at politikerne tar seg tid til å møte oss, sier fylkesleder Håkon Haug Laa.

Dramatisk inntektsnedgang.

Vi var innom mange saker, ikke minst situasjonen næringa er i og de nyeste tallene fra budsjettnemda som viser en markant nedgang i inntektene for bonden. – Det er et paradoks at verdens-situasjonen med krigen i Ukraina tilsier at det aldri har vært større behov for å produsere mat, samtidig har heller aldri så mange bønder telt på knappene i forhold til egen produksjon på grunn av den ekstreme kostnadsøkningen, sa fylkesleder Haug Laa som la vekt på den alvorlige situasjonen næringa er i.

 – Vi er også bekymret og vi lover å gjøre vårt for at det skal bli et godt jordbruksoppgjør som sikrer bondens framtid, kvitterte stortingsrepresentant Kathy Lie

Mange saker

Vi var innom mange saker i løpet av møtet vårt, importvern sto på agendaen, det samme gjorde landbruksplast, klima og ikke minst matmakt. RMP var også et tema vi var innom og fylkesleder orienterte også om landbrukets klimaplan.

Fylkesleder Håkon Haug Laa og stortingsrepresentant Kathy Lie