Mange temaer

Buskerud Bondelag var representert med fylkesleder Egil Chr. Hoen, styremedlem Steffen Green og organisasjonssjef Wenche H. Redzepi. Fylkesleder Hoen understreker at det er svært viktig med god dialog med de politiske partiene.

-Dette er også nyttig for oss, sier stortingsrepresentant Arne Nævra og nestleder Kathy Lie og oppfordret oss til å holde kontakt.

Vi var innom mange temaer i løpet av møtet, jordbruksforhandlingene var et av de hvor fylkesleder Hoen blant annet var innom investeringsvirkemidler, struktur og korn /kraftfor.

Steffen Green orienterte om grøntnæringa og de muligheter og utfordringer som ligger her.

Arne Nævra viste til forholdene i Danmark og var klar på at vi må gå andre veier enn det landbruket her har gjort.

 

Arne Nævra, stortingsrepresentant fra SV