Mandag møtte fylkesleder og organisasjonssjef  i Buskerud Bondelag Kristelig Folkeparti i Buskerud, og med nylig framlagt jordbruksmelding var denne selvfølgelig et av hovedtemaene. KrF stilte med både fylkesleder Hege Irene Fossum, 1. kandidat på stortingslista Jostein Rensel og  ungdomskandidat på 3. plass Mats Harjo Skaar

Det ble et nyttig møte med god dialog. Hoen understreket også at KrF har gjort en god jobb for næringa i storingsperioden.

Jordbruksmeldinga ble hovedtema og fylkesleder Hoen uttrykte bekymring i forhold til den overordna målsettingen i meldinga. - Kostnadseffektiv matproduksjon kan ikke være eneste mål i jordbrukspolitikken sa Hoen og referterte til målene som har ligget fast til nå; matiskkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskapning og bærekraft.

Markedsregulering og målet for sjølforsyning var andre  viktige tema og Hoen hadde en gjennomgang av hvordan samvirke og markesregulering fungerer.

- Det er svært nyttig for oss å ha dialog med ulike organisasjoner understreket Fossum og Rensel fra KrF. De kunne også berolige oss med at KrF i sitt program har med at samvirke fortsatt skal være markedsregulator og pliktig mottaker for norske råvarer fra hele landet.

KrF representantene skulle videre for å diskutere programmet og ba oss komme med tilbakemeldinger på programmet som de kunne ta med seg - det benyttet vi oss selvsagt av.

Fossum, Rensel og Harjo Skaar avsluttet med å si at landbruk fortsatt er svært viktig for partiet. og at de tar med seg innspillene fra oss på meldinga videre i organisasjonen.